کولر گازی سامسونگ

توصیه های مهم قبل از راه اندازی کولر گازی اسپلیت

1-هرگز دستگاه را بدون وجود مبرد استارت نکنید.

2- در زمان راه اندازی دقت کنید تمامی شیرهای سرویس در وضعیت باز قرارداشته باشند.

3- ارتباط الکتریکی بین پنل‌ها را کنترل نمائید.

4- کنترل نمائید هیتر محفظه‌روغن برای مدتی در مدار قرار گرفته باشد.

5-تنظیم و بالانس فشارهای HP و LP

6-جهت چرخش فن‌ها را کنترل نمائید.

7- جریان و ولتاژ تغذیه دستگاه را کنترل نمائید.

8-مقدار سوپرهیت دستگاه را محاسبه نمائید تا از خسارت ناشی از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری نمائید.

9 -سطح روغن کمپرسور را از طریق شیشه سایدگلاس کنترل نمائید

تا در زمان استارت و کار دستگاه از وجود روغن اطمینان حاصل نمائید.

10- تمامی لوله‌ها را به صورت  چشمی بازدید کنید تا از طبیعی بودن لرزش آنها اطمینان حاصل نمائید.

11- در صورتی که نیاز به تزریق مبرد اضافه وجود دارد به مقدار مبرد تزریق شده و نحوه شارژ مایع یا گاز توجه نمائید.

12-مراقب باشید سیستم دچار شارژ اضافی نشود،

چرا که تخلیه اضافه مبرد علاوه بر آسیب رساندن به محیط زیست، در گازهای ترکیبی، موجب به‌هم ریختن ترکیب مبرد می‌شود.

13- هرگز مبرد را در هوای آزاد تخلیه ننمائید و در حد امکان از دستگاه‌های بازیافت گاز مبرد استفاده نمائید.

14- کلیه اتصالات و جوشکاری‌ها را از نظر نشت مبرد تست نمائید

15- در هر شرایط کلیه پارامترهای سیکل در حال کار از جمله سوپرهیت و سابکولد و آمپر مصرفی و فشار LP و HP باید در حد مورد قبول باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_سامسونگ, #فروشگاه_کولر_گازی_سامسونگ, #کولر_سامسونگ, #سامسونگ_کولر_گازی, #نصب_کولر_گازی_اسپلیت, #نصب_کولر_گازی_سامسونگ, #توصیه_های_مهم_قبل_از_راه_اندازی_کولر_گازی_اسپلیت  , #راه_اندازی_کولرگازی, #اسپلیت_سامسونگ, #محل_مناسب_برای_نصب_کولر_گازی