فیلتر درایر چیست؟

فيلتر دراير وسيله ايست که مواد نامطلوب سيکل تبريد را جذب مي‌کند. از قبيل: رطوبت، اسيد که مي‌توانند تاثيرات مخربي را بر روي سيکل تبريد بگذارند.

وظایف فیلتر درایرها در سیستم های تبرید :

 • فيلتر دراير از سيستم تبريد در برابر ذرات نامطلوب براي سيستم محافظت مي‌کند.

 • فيلتر درايرها واکنش‌هاي شيميايي در سيکل تبريد را با حذف ذرات خارجي به حداقل مي‌رسانند.

 • فيلتر دراير همچنين مي‌تواند اسيد و ذرات جامد را جمع‌آوري کند.

 • فيلتر دراير از تشکيل برفک در اريفيس شير انبساط به وسيله جمع‌آوري رطوبت در سيسستم جلوگيري مي‌کند.

محل قرار گيري فيلتر دراير در سيستم تبريد:

 • فيلتر دراير به صورت طبيعي در خط مايع نصب مي‌شود جايي که براي محافظت از اکسپنشن ولو به کار مي‌رود.

 • سرعت مبرد در خط مايع بسيار پايين است و بنابراين تماس بين مبرد و هسته فيلتر خوب است همچنين افت فشار در فيلتر دراير پايين است.

 • فيلتر دراير را همچنين مي‌توان در خط ساکشن نصب کرد تا از کمپرسور در برابر مواد زايد و رطوبت محافظت کند.

 • فيلتر خط ساکشن را همچنين فيلتر سوختن نيز مي‌نامند زيرا مي‌توان از آن براي زدودن اسيد توليد شده بعد از سوختن کمپرسور استفاده کرد و اطمينان داشت که افت فشار کم است.

 • فيلتر دراير خط ساکشن هميشه بزرگ‌تر از فيلتر دراير خط مايع است.

انواع فیلتر درایرها:

 • فيلتر دراير خط مايع

 • فيلتر درايرهاي دو جهته که مي‌توان از هر سمتي آن‌ها را نصب کرد.

 • فيلتر درايرهاي دوجهته همچنين براي خط مايع نيز استفاده مي‌شوند.

 • فيلتر درايرهاي دوجهته داراي شير يک‌طرفه مي‌باشند که به آن‌ها اطمينان مي‌دهد مبرد از تمام سطح فيلتر استفاده کند و مواد زايد در قسمت محيط فيلتر جمع شود.

 • فيلتر درايرهاي ترکيبي

 • فيلتر درايرهاي خط ساکشن

ساختار فیلتر درایرها :

 • فنر: فيلتر را بدون حرکت مي‌کند و فيلتر را در تلورانس خود منقبض مي‌کند.

 • نمد: از آسيب فنر به هسته جلوگيري مي‌کند.

 • هسته: رطوبت در سيستم را جذب مي‌کند.

 • صفحه توري: از خروج ذرات از فيلتر جلوگيري مي‌کند و در زمان جوشکاري از سوختن اجزا جلوگيري مي‌کند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_سامسونگ, #فیلتر_درایر, #فیلتر_درایر_کولر_گازی_سامسونگ, #انواع_فیلتر_درایر, #ساختار_فیلتر_درایر, #قیمت_فیلتر_درایر,  #فیلتر_درایر_کولر گازی, #فیلتر_درایر_در_سیستم_های_تبرید, #فیلتر_درایر_چیست, #کولر_سامسونگ, #کولر_گازی_سامسونگ, #سامسونگ_کولر_گازی