پیدا کردن پایه های (C, R, S) در کمپرسور کولر گازی

در این مطلب ما می خواهیم به شما طریقه نصب کمپرسور کولر گازی و پیدا کردن سوکت ( C , R , S ) را آموزش دهیم.

  • نصب کمپرسور کولر گازی

برای راه اندازی کمپرسور جاگذاری این سوکت ( پایه) ها خیلی مهم است و در صورت جابه جا وصل کردن آن ممکن است، کمپرسور کولر گازی بسوزد . به روش هایی که مراحلش در ادامه گفته شده شما می توانید سیم پیچ رانینگ ( R ) استارت ( S ) و مشترک ( C ) را در کمپرسور کولرگازی پیدا کنید .

  • برای آنکه از سالم بودن کمپرسور اطمینان حاصل نمایید آن را تست کنید

قبل از این که هر کاری را شروع کنید اول باید برق سیستم را به طور کامل قطع کنید و مطمئن شوید که قطع شده است .

سیستم را چک کنید تا از کار نکردن اورلود مطمئن شوید برای چک کردن با دستتان کمپرسور را لمس کنید از سرد بودنش اطمینان پیدا کنید چون اگر اورلود بر روی مسیر مشترک یا C بسته شده باشد اگر عمل کند این مسیر قطع می شود .

همچنین از سالم بودن سیم پیچ هم باید اطمینان پیدا کنید . پس باید ارتباط تک تک سوکت ها با کمپرسور را بررسی کنید و اطمینان پیدا کنید که هیچ یک از سوکت ها به بدنه راه ندارند اما اگر غیر از این بود کمپرسور سوخته است و به تعویض نیاز دارد و همچنین همه ی این سوکت ها باید به هم راه دهند .

  • به چه روشی رانینگ (R) ، استارت (S) و مشترک (C) کمپرسور را بدست آوریم ؟

برای این کار وقتی که از این مطمئن شدید که کمپرسور سالم می باشد باید با اهم متر سه سوکت را با رنج اهم سنج آمپرتراندازه گیری کنید بعد از این که دو به دو تمام سوکت ها را تست کردیم سه عدد به دست می آوریم دو به دو پایه های کمپرسور را توسط اهم متر اهم گیری کرده و بزرگترین عدد مربوط به مقاومت بین دو پایه R, S می باشد، پس نتیجه می گیریم پایه ی مشترک یا همان سوکت C باقی مانده است .

بعد از این که پایه ی مشترک C را به دست آوردیم آن را یک به یک با دو پایه دیگر اهم گیری کرده و آن پایه ای که با پایه ی مشترک مقاومتش کمتر می باشد ( R ) یا همان سیم پیچ اصلی می باشد وآن پایه ای که با مشترک مقاومت بیشتری دارد سیم پیچ استارت یا (S ) می باشد . باید بدانید که در اکثر کمپرسور ها دو علامت MAIN و SUB را شما می بینید که در اختصار سیم پیچ (C – R ) را سیم پیچ اصلی یا (MAIN ) و سیم پیچ (C – S ) را سیم پیچ کمکی با ( SUB ) نام گذاری کرده اند .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#کولرگازی_سامسونگ,#پایه_های_C-R-S , #پیدا_کردن_پایه_های_C_R_S , #نصب_کمپرسور_کولر_گازی, #تعمیر_کمپرسور_کولر_گازی, #وصل_کردن_پایه_های_C_R_S , #سوکت_راننیگ_کمپرسور_کولر_گازی , #سوکت_استارت_کمپرسور_کولر_گازی, #سوکت_مشترک_کمپرسور_کولر_گازی