داکت اسپلیت سامسونگ

محاسبه ظرفیت مورد نیاز داکت اسپلیت

محاسبه ظرفیت مورد نیاز داکت اسپیلت بر اساس پارامترهای مختلفی انجام می شود که از جمله آن می توان به آب و هوای شهر محل زندگی، موقعیت خانه، عایق خانه، تعداد اتاق ها، ارتفاع سقف، تعداد پنجره، تعداد ساکنان، مدت زمان استفاده و بهره وری انرژی سیستم و دمای تنظیم شده ترموستات اشاره کرد.

اگر سایز دستگاه تهویه داکت اسپلیت کوچک باشد نمی تواند به مقدار یکسان خنک کند و اگر بزرگ باشد، یونیت روشن و خاموش می شود.

در مرحله اول

باید اتاق های مورد استفاده را از بین آشپزخانه، سالن، اتاق مطالعه، راهروها، راه پله ها و … مشخص کنید.

البته توجه کنید مناطق ذکر شده برای استفاده در طول روز است که خانه بیشترین بار حرارتی را متحمل می شود چون در شب بار حرارتی تشعشع خورشید وجود ندارد. سپس برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت مورد نیاز از روند زیر استفاده می کنیم:

  • ارتفاع سقف ۲۴۰۰ میلی متر: (سطح استفاده روزانه بر حسب مترمربع)*(۱۵۰ وات بر متر مربع)

  • ارتفاع سقف ۲۷۰۰ میلی متر: (سطح استفاده روزانه بر حسب متر)*(۱۶۰ وات بر متر مربع)

  • ارتفاع سقف ۳۰۰۰ میلی متر: (سطح استفاده روزانه بر حسب متر)*(۱۷۵ وات بر متر مربع)

دقت کنید که محاسبات بالا برای زمانی است که سقف عایق بندی شده باشد و از پنجره هایی با سطح متوسط استفاده شده باشد.

تحت شرایط زیر شما به سیستم تهویه داکت اسپلیت با ظرفیت بیشتر نیاز دارید:

  • وجود شیشه تک جداره با سطح زیاد به سمت جنوب

  • زیاد کردن استفاده از اتاق های غیر ضروری در طول روز

  • سقف عایق بندی نشده

تحت شرایط زیر به سیستم تهویه داکت اسپلیت با ظرفیت کمتر نیاز دارید:

  • عایق بندی قوی در سقف و دیوارها

  • کم کردن استفاده از اتاق های غیر ضروری در طول روز

  • عایق بندی قوی کانال سیستم تهویه داکت

نمایندگی فروش داکت اسپلیت سامسونگ