خازن چیست؟

عمده ترین خرابی های کولر گازی در فصل تابستان به وجود می آید، و بیشترین علت این خرابی به دلیل این است که کولر گازی در اوج گرما مداوم کار می کند و هر چند دقیقه ترموستات می کند و به کمک خازن کمپرسور روشن می شود  و این عمل ممکن است چندین بار در شبانه روز انجام شود که باعث خرابی خازن می شود. خازن دارای دو صفحه ی موازی فلزی که در میان آنها  لایه‌ای از هوا یا عایق قرار می گیرد تشکیل شده. خازن‌ها انرژی الکتریکی را نگه می دارند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند.

انواع خازن :

خازن خشک(راه انداز-استارت) این خازن جهت کار متناوب وغیر دائم به کار می رود که دارای ظرفیت زیاد،ولتاژ کم نسبت به خازن روغنی است و به طور لحظه ای وارد مدار می گردد(1 تا 3ثانیه) وهمراه سیم پیچ استارت از مدار خارج می شود.خازن خشک با سیم پیچ استارت سری بسته می شود ودر موتورهایی که سیم پیچ استارت آنها از مدار خارج می شود کاربرد دارد،در رله-های جریانی و ولتاژی کاربرد دارند.

حداکثر استارت خازن خشک 6تا10 دفعه در ساعت می باشد.خازن الکتریکی(روغنی یا دائم کار) این نوع خازن دارای ظرفیت کمترو ولتاژ بیشتر نسبت به خازن خشک می باشد و به طور دائم در مدار بصورت موازی بین سیم پیچ های(S)استارت و(R)رانینگ بسته می شود و مورد استفاده آن دررله های ولتاژی و اتصال مستقیم به کمپرسور می باشد.

نحوه نصب خازن کولر گازی

خازن کولرهای گازی یا دو پایه  یا سه پایه اند. نام پایه های ۳ پایه “herm” ,”c” ,”fan”  می باشد.خازن دو‌ پایه فقط c و herm را دارد.که در خازن دوپایه ترتیب مهم نیست.معمولاً روی خازن دوپایه این حروف نوشته نشده اند.پایه herm خازن به پایه s کمپرسور، پایه c خازن به پایه r کمپرسور و نول وصل می شود.قسمت fan هم اگر خازن فن داشته باشیم استفاده نمی شود.وگرنه به همین ترتیب به فن نیز وصل می کنیم.

خرابی خازن کولر گازی

خرابی موتور باعث اضافه بار خازن می شود این مورد معمولا به ندرت رخ می دهد. در حالتی که موتور به صورت جزیی و یا کلی در سیم پیچ ها دچار آسیب شود یا موتور متحمل اضافه بار گردد جریان افزایش یافته که این هم در جای خود بر عمر خازن تاثیر می گذارد. زمانی که موتور فن روشن می شود اما کمپرسور روشن نمی شود علت این است که خازن کولر گازی خراب است.

اگر دلیل خرابی کولر گازی خازن کولر گازی باشد به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد اما روشن نمی شود و به راه نمی افتد که در چنین حالتی به علت جریان اضافی که کمپرسور در این حالت می کشد عمل  اورلود نیز اتفاق می افتد. اگرکلید فن را روی کلیه حالت ها قرار داده ایم اما فن روشن نمی شود علت خرابی از خازن کولر گازی باشد با حالت ۱ کلید فن موتور صدای هوم داده و شروع به امپر کشی می کند.در چنین حالتی اگر به موقع کلید فن را خاموش نکنیم موتور فن خواهد سوخت.

نحوه تعویض خازن کولر گازی

برای این کار کولر گازی را از برق جدا کرده،خازن را توسط یک پیچ گوشتی دو سر پایه هایش به هم وصل کرده تا تخلیه گردد.در کولرگازی از دونوع خازن روغنی استفاده می شود:

الف) خازن روغنی کمپرسور که ظرفیت آن در مدل های مختلف بین 25 تا60 میکرو فاراد می باشد.

ب)خازن روغنی فن که ظرفیت آن در مدل های مختلف بین 3 تا 7 میکرو فاراد می باشد.خازن ها در کولر پنجره ای می توانند به صورت جداگانه و یا مشترک (دوبل) استفاده شوند.

نمایندگی تعمیرات کولر گازی اسپلیت سامسونگ