گاز R410 دلیل بر کم مصرف بودن نمی باشد

با توجه به سوالات متداول درمورد تفاوت های بین گازهای R410 و R22 و درباره کولرهایی که گاز R410 دارند و کم مصرف میباشد باور اشتباهی میباشد و این اطلاعات غلط فروشنده بیش نیست….!

حال تفاوت هایی که این ۲ نوع گاز کولر گازی دارند را بررسی می نماییم

دو نوع از اصلیترین گازها که در کولرها استفاده می شوند گازهای R22 و R410 میباشند.

گاز R22 در چهار دهه گذشته مورد استفاده کولرهای گازی بوده متاسفانه نشت و انتشار گاز R22  در تخریب لایه اوزون تاثیر بسزایی دارد.علاوه بر این گاز R22 یک گاز گلخانه ای است که موجب گرم شدن کره زمین می شود.

در همین راستا تولید سیستم هایی با استفاده از گاز R22 از سال ۲۰۱۲ ممنوع شده است و تولید دستگاه ها تا سال ۲۰۲۰ باید متوقف شود و فعلا تولید آن فقط در کشورهای جهان سوم ادامه دارد.

جذب و آزاد کردن گرما در گاز فرئون نسبت به R410 کمتر می باشد و بازده کمتری نسبت به آن دارد .گاز موجود در کولرهای اینورتر R410 میباشد.

مزیت های گاز R410 نسبت به گاز R22

استفاده آن در دستگاه های تهویه مطبوع باعث عمر بیشتر قطعات،سرمای بیشتر و ماندگاری بالاتر می شود.

کمپرسوری که از مبرد R410 استفا ده می کند فشار بیشتری نسبت به کمپرسور های حاوی گاز R22 به سیستم و لوله ها انتقال می دهد و باعث بهبود سرمادهی می شود

در جذب و آزاد شدن گرما از مبرد R22 بهتر عمل میکند.

R22 همچنین احتمال ترک خوردگی آن ها نسبت به سیستم های از R22همه سیستم های تهویه مطبوع از روغن برای چرب نگه داشتن کمپرسوردر -حین کار استفاده می کنند.کمپرسورهای گازR410A با روغن های ترکیبی.روغن های ترکیبی سازگاری بسیار مطلوبی با R410Aروغن های معدنی -استفاده می کنند و گاز در کاهش ساییدگی و فرسایش کمپرسور بسیار موثرترR410 با روغن معدنی.این بدین معناست که سیستم های R22 دارند تا گازR22 از سیستم های عمل می کنند.

نمایندگی تعمیرات کولر گازی اسپلیت سامسونگ