بررسی کولرهای گازی اسپلیت دار

داکت اسپلیت دستگاه محبوب و پرطرفداری می باشد که همانند اسپلیت دیواری در گرمایش و سرمایش هوا نقش بسزایی دارد. برای داکت اسپلیت و اسپلیت دیواری ویژگی هایی مطرح می باشد که آن دو را از هم مجزا می سازد.نحوه عملکرد داکت اسپلیت و اسپلیت دیواری متفاوت است.

داکت اسپلیت نحوه عملکردی متمرکز دارد، یعنی مایع مبرد از یک واحد خروجی به نام کندانسور خارج و سپس وارد یک واحد داخلی به نام هواساز می شود. با مبادله حرارت با هوا، هوای خنک از دریچه های داکت اسپلیت در هوای محیط پخش می شود.

پانل های اسپلیت دیواری

در اسپلیت دیواری مایع مبرد بین پانل های اسپلیت دیواری جریان پیدا می کند و کارایی دستگاه کاهش می یابد.در داکت اسپلیت تنها از یک موتور قدرتمند با توانی برابر با چند موتور استفاده شده است، در صورتی که در اسپلیت دیواری از چندین موتور استفاده شده که مصرف آن را به مراتب افزایش می دهد. بنابراین تک موتور داکت اسپلیت استفاده از آن را مقرون به صرفه و کم هزینه کرده است.

کانال کشی داکت اسپلیت

کانال کشی در داکت اسپلیت انعطاف بسیاری دارد و کندانسور آن بر روی پشت بام نیز قابل تعبیه می باشد. در صورتی که برای استفاده از اسپلیت دیواری فضایی از تراس یا بالکن برای تعبیه دستگاه اشغال می شود. به این ترتیب یکی از مزایای استفاده از داکت اسپلیت، جلوگیری از برهم زدن نمای ساختمان می باشد. همچنین داکت اسپلیت به صورت توکار نصب می گردد و معماری داخلی ساختمان را نیز تغییر نمی دهد. این یکی از دلایلی است که به ویژه معماران داخلی به مشتریان خود پیشنهاد می دهند.زمانی که داکت اسپلیت را نصب و اجرا می کنید،

هزینه راه اندازی بسیار مناسب تر از اسپلیت دیواری است زیرا برای اسپلیت دیواری باید جهت راه اندازی هر پانل هزینه ای پرداخت گردد. ضمنا قابلیت نصب کویل آبگرم (بدون مصرف برق) بر روی داکت اسپلیت آن را به دستگاه گرمایشی مناسب برای زمستان سرد تبدیل کرده است و در کاهش هزینه ها تاثیر بسزایی داشته است. هزینه مصرف برق برای اسپلیت دیواری در سرمایش و گرمایش وجود دارد.

البته مزیتی که برای اسپلیت دیواری می توان نسبت به داکت اسپلیت نام برد، آن است که چون از داکت اسپلیت برای تمام محیط به صورت یکپارچه و متمرکز استفاده می شود، نمی توان مناطقی را در ساختمان از وجود سرما و گرما فاکتور گرفت، در صورتی که با اسپلیت دیواری می توان دریچه هایی را در برخی مناطق ساختمان مانند اتاق خواب ها خاموش نگهداشت.

نمایندگی کولر گازی اسپلیت سامسونگ